VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Behandeling

 • Een behandeling duurt ongeveer 50 minuten. De eerste drie behandelingen vormen de intake. Daarna vindt er een evaluatie plaats en worden de hulpvraag en behandeldoelen geformuleerd.
 • Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met een gesprek, oefeningen en werken we op de behandelbank, hierbij speelt aanraken een rol.
 • Aan het einde van een behandeltraject vindt er altijd een laatste afrondende afspraak plaats waarin het hele behandeltraject wordt geëvalueerd.

Betaling

 • Een behandeling kost  €82,50 en duurt ongeveer 50 minuten.
 • Aan een kennismakingsgesprek zitten geen kosten verbonden en duurt ongeveer 20 minuten. Hier kan eenmalig gebruik van worden gemaakt.
 • De kosten dienen op het einde van elk consult te worden voldaan. Je kunt contant of via een Tikkie betalen.

Afspraak

 • Het verzetten of annuleren kan via de telefoon (06-20936346) of via de mail (imke@haptotherapiemetgevoel.nl)
 • Het verzetten of annuleren van een afspraak is kosteloos, mits dit 24 uur voor de geplande afspraak plaatsvindt.
 • Bij verzetten of annuleren korter dan 24 uur voor de geplande afspraak wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

 

Dossier

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dit is nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 • Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.
 • Vijftien jaar na afronding van het therapeutisch proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.
 • Derden mogen de cliëntendossiers niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • De cliënt kan zijn dossier inzien, maar niet meenemen. De cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de therapeut. De therapeut maakt de inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.

 

Geheimhouding

 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in therapeutisch kader van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
 • Je gegevens worden daarom niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven, nadat je hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.
 • De enige uitzondering is, als door deze geheimhouding je eigen veiligheid of die van anderen in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere professional.

 

Overleg met derden

 • Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij je situatie betrokken zijn (psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etcetera). Hiervoor moet je schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege boven beschreven beroepsgeheim.
 • Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding het resultaat.
 • In een aantal gevallen is persoonlijk of telefonisch contact gewenst om de begeleiding op elkaar af te stemmen. Je hoort het altijd van de therapeut als dit het geval is.

 

Schade

 • De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immaterieel schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 

Klachten

 • Indien je een klacht hebt, laat dit de therapeut dan zo spoedig weten. De therapeut doet haar best doen om samen met jou tot een oplossing te komen.
 • Indien dit niet het gewenste effect heeft, kan je de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de Vereniging Van Haptotherapeuten. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.