Corona protocol

Corona protocol

Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 is het noodzakelijk een aantal maatregelen te treffen om zo veilig mogelijk te werken en daarmee de kans op besmetting en verspreiding tot een minimum te beperken. Voor mijn praktijk zien die er als volgt uit:

Voordat je naar de praktijk komt

Allereerst vraag ik je voordat je naar de praktijk komt de volgende vragen te beantwoorden:

 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in aanraking geweest met een bevestigde COVID-19 cliënt?
 • Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts  (≥38,0C)
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?
 • Heeft u op dit moment covid-19?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u genezen van covid-19 en bent u klachtenvrij korter dan 24 uur?
 • Bent u in thuisisolatie?

Als je een van bovenstaande vragen met ja beantwoordt dan mag je niet naar de praktijk komen, bel me even voor overleg. Mocht je om bovenstaande redenen binnen 24 uur moeten annuleren dan breng ik daar natuurlijk geen kosten voor in rekening.
Mocht je bewezen covid-19 hebben gehad en langer dan 2 weken klachtenvrij zijn, dan ook graag vooraf even telefonisch overleg. Of je mag komen hangt af van het dan geldende advies van het RIVM.

Als je een van onderstaande vragen met ja beantwoordt, mag je naar de praktijk komen, maar vraag ik je vooraf contact met me op te nemen zodat ik eventueel aanvullende beschermingsmaatregelen kan nemen.

 • Bent u 70 jaar of ouder?
 • Heeft u een chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verminderd is?

Binnenkomen

Ik plan ruimte tussen de afspraken zodat je niet in aanraking komt met een van de andere cliënten. Ik heb dan ook tijd om de ruimte even te luchten en extra schoon te maken.

Ik vraag je dan ook niet eerder dan op het afgesproken tijdstip binnen te komen. Mocht je eerder zijn loop dan even een rondje door de straat of wacht even in je auto.

Ik zet de deur naar de behandelkamer open, zodat je niet hoeft te gaan zitten in de wachtkamer. Ik verzoek je ook dit niet te doen en direct binnen te lopen in de behandelkamer. Ik zal de deur sluiten.

Meteen bij binnenkomst in de behandelkamer vraag ik je door te lopen naar de wastafel en eerst je handen te wassen. of de handalcohol te gebruiken. Daarbij is het verzoek niets aan te raken totdat je je handen gewassen hebt.

De behandeling

De behandeling zal vervolgens niet veel afwijken van een normale behandeling, ik blijf zoveel mogelijk op afstand en ik beperk het aanraken tot het echt noodzakelijke. Ik zorg, net als anders, maar nu met extra aandacht, voor een schone behandelbank en gereinigde materialen en ik was mijn handen extra.

Verder nemen we samen de algemeen geldende maatregelen in acht dus:

 • Naleving van algemene hygiënemaatregelen (RIVM)
 • Geen handen geven
 • Regelmatig handen wassen (tenminste 20 seconden)
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
 • Bij binnenkomst wassen van de handen met zeep/ handalcohol
 • Als je wat wilt drinken, neem dan zelf een flesje mee
 • Gelieve zelf een handdoek mee te nemen
 • Na de behandeling direct naar huis

Beschermingsmiddelen

Vanuit de overheid en het RIVM wordt het volgende geadviseerd over beschermingsmiddelen: ‘Het gebruik van PBM bij cliënten die geen (verdenking op) COVID-19 hebben, is niet nodig en gezien de schaarste ervan ook niet gewenst.’ Om die reden gebruik ik dan ook geen persoonlijke beschermingsmiddelen, tenzij daar vanwege verminderde weerstand of leeftijd een reden toe is. Mocht je het zelf prettig vinden wel persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen dan mag dat natuurlijk altijd.

Gebruik toilet

Het advies is het toilet niet te gebruiken. Ik verzoek je dan ook daar rekening mee te houden.

Testbeleid therapeuten

Op het moment dat ik klachten ontwikkel stop ik natuurlijk per direct met werken. De mogelijkheid om me te laten testen is vergroot. Op het moment dat ik COVID-19 klachten ontwikkel laat ik mij dan ook testen. De uitslag van deze test deel ik natuurlijk met mijn cliënten.

Afsluitend

Ik ben overtuigd dat ik met het volgen van dit protocol op een verantwoorde manier met je kan werken waarbij we de kans op besmetting tot een minimum beperken. Daarbij staat dan wel voorop dat we ons samen aan dit protocol houden en allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in het naleven van de algemene leefregels.